top of page

Tehetséggondozás

Tehetségen azt a velünk született, adottságokra épülő, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességeket értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos, vagy több területén az átlagosat túlhaladó teljesítményt tud létrehozni.

 

Alapelvünk, hogy minden egyes gyermekben van olyan képesség, amiben megfelelő segítséggel átlag feletti eredményeket érhet el. Elsődleges feladatunk az önbizalom építése a gyermekekben, ami erősíti motiváltságukat, és ösztönzi őket arra, hogy jó képességeiket tovább fejlesszék.

 

A tehetség jellemzői lehetnek: átlagosnál magasabb intelligencia, magas fokú kreativitás, a következtetés képessége, önálló útkeresés, szorgalom és kitartás, előítéletektől való mentesség, jó kommunikációs képességek. 

 

A tehetség kibontakoztatását serkenti intézményünk pedagógusainak hozzáállása, szaktudása. Pedagógusaink ösztönzik a gyerekeket, szeretetteljes és biztonságos környezetet, a gyerekekkel az őszinteségen alapuló bizalmi viszonyt alakítanak ki. Emellett a megfelelően strukturált napi- és hetirend ad megfelelő keretet a tehetség kibontakozásához a gyermekekben.

integráló iskola budapest

 

A tehetség megnyilvánulási formái közül a tudományos, pszichomotoros és művészi tehetség fejlesztése a differenciált tanórai foglalkozásokon kívül szakkörökön, versenyekre és pályázatokra való felkészülések alkalmával, különböző fejlesztő és szabadidős tevékenységek végzése során, illetve az erdei iskolában történik. 

bottom of page