top of page

Integráció

Fontos annak felismerése, és a tanulókkal való felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy mindannyian "mások vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára.

 

Az integráció pozitív magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű gyermeket reális önértékelésre, képességei maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült gyermekek pedig megtanulják a hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet.

A Humánus Alapítványi Általános Iskola nyitott szellemű, nem a hagyományos értelemben vett teljesítményközpontú, hanem a személyiségfejlesztést előtérbe helyező intézmény. Tanulóink egy része azért kerül hozzánk, mert szüleik számára rokonszenves ez a gyakorlat, s úgy gondolják, hogy az általunk képviselt szabadabb légkörben, kisebb osztálylétszám (maximum 15 fő) mellett gyermekük harmonikusabban fejlődhet. Az utóbbi években nyilvánvalóvá vált számunkra az is, hogy óriási igény van a speciális nevelési igényű, tanulási zavarban szenvedő gyermekek befogadására.

 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy területünkön működő iskolák túlnyomó többsége nem vállalkozik az integrációra, hanem tanulási problémák esetén a gyermeket eltanácsolja.

 

Az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti, és a fogyatékosság fogalmának újragondolását feltételezi. A jelenlegi tendencia az, hogy a gyermekek csoportba sorolásánál ne az orvosi szempontok, hanem a speciális oktatási, nevelési szükségletek érvényesüljenek. 

integráló iskola budapest
bottom of page